Домашни посещения

За жителите на гр. София е разработена специална програма за обгрижване на възрастни и тежко болни хора в домашни условия. Услугата цели и спомогане за по-бързото възстановяване на пациенти след операция, а на хората със затруднена мобилност – предоставяне на качествена медицинска помощ в дома. Програмата включва:

  • Провеждане на рехабилитационни процедури – масажи, раздвижване, обучение в дейности от ежедневието, трудотерапия и др.
  • Провеждане на физиотерапевтични процедури – електролечение, светлолечение, облекчаване на болката с методи от нетрадиционната медицина и др.
  • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
  • Поставяне на инжекции
  • Поставяне и смяна на системи
  • Поставяне и смяна на катетри и др.
 

Copyright © 2010 developer:DIMARINI designer:MANGASSARDI