Дневна високоспециализирана грижа и наблюдение

  • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
  • Рехабилитиция
  • Хранене
  • Провеждане на занимания по интереси
  • Осъществяване на социални контакти
 

Copyright © 2010 developer:DIMARINI designer:MANGASSARDI