Специализирани услуги:

 • 24-часова грижа за тежко болни пациенти
 • Денонощно специализирано наблюдение
 • Денонощно обгрижване
 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
 • Рехабилитиция
 • Хранене

Дневен център за възрастни хора

Тук пациентите получават необходимите им високоспециализирани грижи, а семействата им – спокойствието и сигурността, че са поверили близките си в добри ръце.

Дневна високоспециализирана грижа и наблюдение

 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
 • Рехабилитиция
 • Хранене
 • Провеждане на занимания по интереси
 • Осъществяване на социални контакти

Домашни посещения

За жителите на гр. София е разработена специална програма за обгрижване на възрастни и тежко болни хора в домашни условия. Услугата цели и спомогане за по-бързото възстановяване на пациенти след операция, а на хората със затруднена мобилност – предоставяне на качествена медицинска помощ в дома. Програмата включва:

 • Провеждане на рехабилитационни процедури – масажи, раздвижване, обучение в дейности от ежедневието, трудотерапия и др.
 • Провеждане на физиотерапевтични процедури – електролечение, светлолечение, облекчаване на болката с методи от нетрадиционната медицина и др.
 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
 • Поставяне на инжекции
 • Поставяне и смяна на системи
 • Поставяне и смяна на катетри и др.

Допълнителни услуги

 • Възможност за извършване на специализирана консултация
 • Възможност за извършване на специализирани изследвания и диагностични процедури
 • Подготовката на документи за ТЕЛК ,НЕЛК и осигуряване на права като лице с увреждания
 • Съдействие при изготвяне на документи за издаване на Протоколи на НЗОК за изпълнение на медикаментозно лечение
 

Copyright © 2010 developer:DIMARINI designer:MANGASSARDI